Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie

Kolorowy pasek

Zryczałtowany dodatek energetyczny

Na podstawie zmienionego Prawa energetycznego (Dz.U. Z 2013 r. poz.984) odbiorca wrażliwy energii elektrycznej od 1 stycznia 2014 r. nabędzie prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Odbiorca wrażliwy to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art.2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 Komu przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny

 Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje osobie , która spełnia łącznie następujące warunki:

  • posiada ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego

  • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

  • Zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej

 Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego

 Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym , ogłaszanej przez Prezesa URE do dnia 31 marca każdego roku.

 Limit zużycia energii elektrycznej wynosi:

  • 900 kwh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,

  • 1250 kwh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,

  • 1500 kwh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

 

Do dnia 30 kwietnia każdego roku minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej. Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 tej kwoty. Minister Gospodarki, w dniu 29 listopada 2013 r. ogłosił w drodze obwieszczenia wysokość dodatku energetycznego obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. , dla gospodarstwa domowego.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. wynosi:

dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,36 zł / miesiąc;

dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,77 zł / miesiąc;

dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,93 zł / miesiąc.

Wymagane dokumenty

 

Osoby, które chcą ubiegać się o zryczałtowany dodatek energetyczny do wniosku muszą dołączyć następujące dokumenty:

  • kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym / kopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez zakład energetyczny, który sporządził umowę lub przez notariusza /

  • ostatnią decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.

Uwaga!

W toku postępowania administracyjnego UMiG w Kłodawie ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

 

Druk wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie, pokój nr 7 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8oo do 15oo. Druk jest także dostępny na stronie internetowej Urzędu.

Miejsce złożenia dokumentów

 Urząd Miasta I Gminy w Kłodawie , ul. Dąbska 17 , pokój nr 7 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8oo do 15oo.

Wnioski o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego można składać od 15 grudnia 2013 r.

Druk wniosku w załączeniu.

 

Opłata

 Zgodnie z art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, dodatek energetyczny przyznaje się w drodze decyzji na podstawie przepisów Ustawy kodeks postępowania administracyjnego i tym samym podlega ona opłacie skarbowej na podstawie wskazanych wyżej przepisów Części I ust. 53 Załącznika do Ustawy, w wysokości 10 zł. Opłatę skarbową należy wnieść na konto bankowe Gminy Kłodawa lub w kasie Urzędu.

Załączniki

DECYZJA W SPRAWIE ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO PODLEGA OPŁACIE SKARBOWEJ (56.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zryczałtowany dodatek energetyczny (182.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zryczałtowany dodatek energetyczny (57.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zryczałtowany dodatek energetyczny (OpenOffice) (27.7kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Prętkiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Prętkiewicz
Data wprowadzenia:2013-12-10 14:20:42
Opublikował:Łukasz Prętkiewicz
Data publikacji:2013-12-10 14:25:12
Ostatnia zmiana:2014-01-16 12:09:05
Ilość wyświetleń:1761

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij