Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie

Kolorowy pasek

Budżet Obywatelski - I edycja 2016

Cele budżetu obywatelskiego.

Budżet obywatelski jest aktywnym uczestnictwem obywateli w wydarzeniach , które ich dotyczą, to jedna z najskuteczniejszych praktyk współuczestnictwa , mających na celu zaangażowanie mieszkańców w procesie zarządzania miastem Kłodawa.
Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego jest większe otwarcie na głos samych mieszkańców poprzez włączenie ich do :

 • -dyskusji na temat rozwoju miasta,
 • -promocji innowacyjności i przedsiębiorczości poprzez uzyskanie od mieszkańców szeregu szczegółowych informacji dotyczących tego , jak miasto funkcjonuje.

Powyższy proces będzie realizowany w kilku etapach przede wszystkim poprzez umożliwienie wszystkim zgłaszanie pomysłów , zadań a następnie wybór tych , które znajdą największe uznanie wśród mieszkańców.

 

Etapy pracy

1)Miasto wyznacza kwotę do podziału.

Władze samorządowe Kłodawy przeznaczyły kwotę 300 000 zł. jako podstawę budżetu obywatelskiego na 2016 rok. Kwota została przydzielona na projekty o charakterze lokalnym (osiedlowym) . Kwotę przewidzianą na projekty lokalne podzielono w równej części na osiedle nr 1 i osiedle nr 2. Tym samym , każde osiedle uzyskało kwotę 150 000zł., która zostanie rozdysponowana na zatwierdzone projekty, które uzyskają największe poparcie mieszkańców danego osiedla w głosowaniu.

2)Realizowany w 2016 roku Budżet Obywatelski jest pierwszą edycją takiego przedsięwzięcia w Kłodawie. Mieszkańcy na bieżąco będą informowani o istocie i zasadach realizacji poszczególnych etapów za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej zamieszczonej pod adresem www.klodawa.eu oraz w materiałach promocyjnych.

Pierwsze spotkanie z mieszkańcami osiedla nr 1 zostanie zorganizowane w dniu 20.10.2015r.  o godzinie  16.30  w   Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie    
z mieszkańcami osiedla nr 2 w dniu 21.10.2015r.  o godzinie 16.30 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kłodawie.    

Na spotkaniu zostaną przedstawione wszystkie informacje na temat idei budżetu obywatelskiego oraz procedur przyjmowania propozycji projektów, weryfikacji oraz głosowania.

3)Składanie przez mieszkańców propozycji projektów

Każdy mieszkaniec , który ukończył 16 lat bądź grupa mieszkańców zamieszkujących na osiedlu nr 1 i osiedlu nr 2 będzie mógł złożyć za pośrednictwem strony www.kodawa.eu - pod warunkiem , iż formularz oraz lista poparcia będą stanowiły skan oryginalnych dokumentów lub bezpośrednio w urzędzie - punk informacyjny , wniosek o realizację projektu osiedlowego w ramach kwot przewidzianych w Budżecie Obywatelskim.
Projekt zadania zgłasza się na odpowiednim formularzu wraz z wymaganymi załącznikami, dostępnym na stronie www lub pobranym w wyznaczonym punkcie (punkt informacyjny)Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie. Wniosek winien być złożony przez mieszkańców zamieszkujących na osiedlu , którego projekt dotyczy (wykaz ulic dla poszczególnych osiedli w załączeniu).

 4)Weryfikacja i opiniowanie propozycji projektów

Zgłoszone projekty zostaną zweryfikowane pod kątem poprawności formalnej , prawnej i technicznej . Sprawdzony zostanie także kosztorys przedsięwzięcia i możliwość jego wykonania . Składający swoje projekty powinni mieć na uwadze , że weryfikacja będzie uwzględniała to, iż szacunkowy koszt realizacji projektu osiedlowego nie może przekroczyć 150 000 zł.

Weryfikację będzie przeprowadzał zespół ds. konsultacji budżetu obywatelskiego ostatecznej listy projektów i zadań poddanych pod głosowanie- zespół dokonuje oceny pod względem formalnym przedsięwzięć  , które znajdą się na ostatecznej liście do głosowania. W skład zespołu powołanego przez Burmistrza wchodzą pracownicy urzędu , którzy dokonają oceny złożonych projektów pod względem merytorycznym i prawnym oraz po dwóch mieszkańców Osiedla Nr 1 i Nr 2 a także  po jednym Radnym z danego okręgu. Skład zespołu będzie przedstawiony na pierwszym spotkaniu z mieszkańcami osiedli.

Opublikowane zostaną zarówno zadania poddane pod głosowanie , jak również te , które nie będą poddane pod głosowanie wraz z uzasadnieniem powodów niepoddania pod głosowanie.


5)Głosowanie mieszkańców.

Wszystkie projekty osiedlowe , które pozytywnie przeszły pełną weryfikację , biorą udział w glosowaniu . Głosować można na dwa sposoby : osobiście w jednym z wyznaczonych punktów w urzędzie - punkt informacyjny lub elektronicznie za pomocą specjalnie przygotowanego interfejsu na stronie internetowej urzędu (wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany). Każdy mieszkaniec Kłodawy , który ukończył 16 lat może wyrazić swoje poparcie poprzez zagłosowanie na jeden projekt osiedlowy , przy czym poparcie może wyrazić jedynie mieszkaniec osiedla , którego ten projekt dotyczy.

6)Ogłoszenie listy projektów do realizacji.

Po podliczeniu zebranych głosów Burmistrz Miasta i Gminy w Kłodawie określa listę rekomendowanych projektów z podaniem szczegółowej kwoty na poszczególne projekty. Do publicznej wiadomości podaje się kompletne zestawienia z przebiegu głosowania wraz z informacją o wynikach.


7)Miasto realizuje zwycięskie projekty

Na podstawie listy rekomendowanych projektów ustala się referaty lub jednostki organizacyjne  właściwe do realizacji określonych przedsięwzięć w roku 2016.

 

Zgłaszanie projektów

Przyjmowanie projektów

Burmistrz Miasta i Gminy w Kłodawie wydał Zarządzenie Nr 82/2015 z dnia 7.10.2015r. w sprawie zasad i trybu realizacji Budżetu Obywatelskiego.
Tym samym z dniem 22.10.2015r. rozpoczyna się przyjmowanie formularzy z propozycjami projektów osiedlowych w ramach budżetu obywatelskiego na 2016 rok, które potrwa do 10.11.2015.r. Formularze w wersji papierowej wraz z załącznikami , do zgłaszania propozycji projektów do Budżetu Obywatelskiego 2016 będą dostępne poza stroną internetową także w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie w godzinach pracy urzędu.

Uwaga

Zakres konsultacji społecznych z mieszkańcami Kłodawy ustalony jest na dzień 19.11.2015r. godz.16.30 w GOK w Kłodawie - osiedle Nr 1 i 20.11.2015r. godz. 16.30 SP Nr 2 - osiedle Nr 2 i jest ograniczony do propozycji zadań możliwych do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego, należących do kompetencji gminy. W przypadku zadań , które wymagają lokalizacji na określonym terenie , musi on stanowić teren, na którym gmina może zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na te zadania.

Wykaz ulic

Poniżej publikujemy wykaz ulic wchodzących w skład danego osiedla , co będzie szczególnie pomocne zarówno w fazie składania projektów jak i w fazie późniejszego głosowania na projekty. Wykaz ten jest dostępny także na stronie Urzędu w zakładce budżet obywatelski .Przypominamy, że propozycję projektu osiedlowego  może złożyć tylko mieszkaniec danego Osiedla , który ukończył 16 lat , bądź grupa mieszkańców.

 

BUDŻETOBYWATELSKI-OSIEDLE 1

 1. ADAMA MICKIEWICZA
 2. ADAMA RUSTEJKI PIŃKIEWICZA
 3. AKADEMII KRAKOWSKIEJ
 4. BIERZWIEŃSKA
 5. BOLESŁAWA PRUSA
 6. CEGIELNIANA
 7. DOLNA
 8. ELIZY ORZESZKOWEJ
 9. HARCERSKA
 10. JULIANA TUWIMA
 11. JULIUSZA SŁOWACKIEGO
 12. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
 13. KOLSKA
 14. KOŚCIELNA
 15. KRĘPA
 16. KRÓTKA
 17. LEONA KRUCZKOWSKIEGO
 18. MARII DĄBROWSKIEJ
 19. NOWA
 20. OGRODOWA
 21. PLAC WOLNOŚCI
 22. POLNA
 23. POZNAŃSKA
 24. PRZEDECKA
 25. RAWITY WITANOWSKIEGO
 26. ROLNICZA
 27. SĘDZIWOJA Z CZECHLA
 28. SPORTOWA
 29. SPÓŁDZIELCZA
 30. STANISŁAWA STASZICA
 31. STEFANA ŻEROMSKIEGO
 32. STODÓLNA
 33. STRAŻACKA
 34. SZKOLNA
 35. TARGOWA
 36. TORUŃSKA
 37. TRAKTOROWA
 38. WARSZAWSKA
 39. WĄSKA
 40. WIEJSKA
 41. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO
 42. WŁASNA
 43. WŁOCŁAWSKA
 44. WSPÓLNA
 45. ZAGÓRNICKA
   

BUDŻETOBYWATELSKI-OSIEDLE 2
 

 1. 11 LISTOPADA
 2. 3 MAJA
 3. ALEJA MAJA
 4. ALEJA 1000 LECIA
 5. ALEJA TADEUSZA KOŚCIUSZKI
 6. ARMII KRAJOWEJ
 7. BARBARY
 8. BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939 R.
 9. DĄBSKA
 10. GÓRNICZA
 11. GRUNTOWA
 12. HENRYKA DĄBROWSKIEGO
 13. JARZĘBINOWA
 14. JASNA
 15. JAŚMINOWA
 16. JÓZEFA GRZYMSKIEGO
 17. KLONOWA
 18. LIPOWA
 19. ŁĄKOWA
 20. ŁĘCZYCKA
 21. NIEZŁOMNYCH
 22. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH
 23. RÓŻANA
 24. ŚWIĘTEGO DUCHA
 25. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY
 26. WŁADYSŁAWA KAPICY
 27. WRZOSOWA
 28. WYŻYNNA
 29. ZAWODNIA
 30. ZIELONA

Głosowanie na projekty

Termin głosowania na projekty

Wszystkie projekty , które pozytywnie przeszły pełną weryfikację , biorą udział w glosowaniu . Głosować można na dwa sposoby : osobiście w jednym z wyznaczonych punktów w urzędzie - punkt informacyjny lub elektronicznie za pomocą  platformy ePuap (wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany). Każdy mieszkaniec Kłodawy , który ukończył 16 lat może wyrazić swoje poparcie poprzez zagłosowanie na jeden projekt osiedlowy , przy czym poparcie może wyrazić jedynie mieszkaniec osiedla , którego ten projekt dotyczy.


Głosowanie na złożone i zweryfikowane projekty odbywać się będzie od dnia 19 listopada 2015r. do dnia 4 grudnia 2015r.

Załączniki

Formularz zgłoszeniowy propozycji projektu do Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok (132.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz zgłoszeniowy propozycji projektu do Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok (23.9kB) Zapisz dokument  
Formularz zgłoszeniowy propozycji projektu do Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok (54kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Karta do głosowania - Osiedle nr 1 (16kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Karta do głosowania - Osiedle nr 1 (18.5kB) Zapisz dokument  
Karta do głosowania - Osiedle nr 1 (45.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Karta do głosowania - Osiedle nr 2 (17.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Karta do głosowania - Osiedle nr 2 (20kB) Zapisz dokument  
Karta do głosowania - Osiedle nr 2 (46.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Lista poparcia dla projektu pod tytułem (55kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogrodek_wizualizacje_przykladowe (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyniki głosowania (38.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Prętkiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Prętkiewicz
Data wprowadzenia:2015-10-07 12:13:01
Opublikował:Łukasz Prętkiewicz
Data publikacji:2015-10-07 12:36:36
Ostatnia zmiana:2016-09-08 07:47:24
Ilość wyświetleń:3338

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij