Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie

Kolorowy pasek

Podatek od nieruchomości

Wydział/Jednostka prowadząca
Referat Finansów

Wymagane dokumenty

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych, gruntach rolnych i lasach, sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru złożona przez osoby fizyczne w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku w podatku od nieruchomości, względnie sposobu wykorzystania nieruchomości mającego wpływ na wysokość opodatkowania.


Miejsce złożenia dokumentów

    osobiście - Punkt informacyjny, Kłodawa, ul. Dąbska 17 (na parterze budynku),
    korespondencyjnie - Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie, Referat Finansów, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa
    elektronicznie- za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (wymagany Bezpieczny Podpis Elektroniczny lub Profil zaufany) lub wygenerować formularz https://klodawa.ebo365.pl/forms/show/225?type=pdf

 

INFORMACJI TELEFONICZNEJ UDZIELA:

    Stanowisko PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI I ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - tel. (63) 27 30 622 wew. 102
    e-mail: acharuba@klodawa.wlkp.pl


Opłaty

Podatek od nieruchomości można zapłacić bez prowizji:

1.  w kasie Urzędu - pokój nr 4 

2.   w Banku Spółdzielczym w Kłodawie.


Termin i sposób załatwienia

Wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku w przypadku opodatkowania nieruchomości będącej w posiadaniu osób fizycznych.

Zapłata podatku za nieruchomość stanowiącą współwłasność

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.)

Uchwała Nr. XLIV/251/2017 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 24.11.2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Załączniki:

Uchwała Nr. XLIV/251/2017 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 24.11.2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

  

Od decyzji przysługuje stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Kłodawy.
 

Inne informacje

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.

Obowiązek wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Podatek od nieruchomości płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada.

Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODPISYWANIA DEKLARACJI PODATKOWYCH PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Z dniem 1 stycznia 2007. r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1590) regulujące możliwość podpisywania deklaracji podatkowych przez pełnomocnika. Na podstawie przepisów tej ustawy wprowadzono rozdział 9a "Podpisywanie deklaracji". Stanowią one, iż pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji wystawione przez podatnika składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy. Z chwilą złożenia pełnomocnictwa w organie podatkowym wystarczającym jest, aby deklaracje były podpisywane przez pełnomocnika. Podanik może jednak w takiej sytuacji nadal osobiście podpisywać deklaracje. Jeżeli przepisy prawa podatkowego wymagają podpisania deklaracji przez więcej niż jedną osobę, pełnomocnictwo do podpisania deklaracji jest skuteczne, jeżeli udzieliły go wszystkie osoby. Zgodnie z Ordynacją podatkową, pod pojęciem deklaracji należy rozumieć zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są na podstawie przepsiów prawa podatkowego podatnicy. Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa również musi zostać złożone organowi podatkowemu. Od chwili złożenia tego zawiadomienia obowiązek podpisywania deklaracji spoczywa na podatniku. Podkreślić należy, iż zgodnie z regulacją art. 80a§4 Ordynacji pełnomocnikiem nie musi być doradca podatkowy. W świetle przepisów dotyczących pełnomocnictw w postępowaniu podatkowym, pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Załączniki

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (638.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
UCHWAŁA NR III/17/2018 RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (275.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Prętkiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Prętkiewicz
Data wprowadzenia:2016-01-11 10:05:02
Opublikował:Łukasz Prętkiewicz
Data publikacji:2016-01-11 10:05:24
Ostatnia zmiana:2020-01-17 15:34:21
Ilość wyświetleń:4085

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij