Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie

Kolorowy pasek

Nabór na stanowisko mł. referenta

Burmistrz Kłodawy ogłasza nabór na wolne  stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa

MŁODSZY REFERENT

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
1. wykształcenie wyższe – kierunek: prawo, administracja, ekonomia
2. staż pracy – zatrudnienie przez okres pow. 6 m-cy w jednostkach samorządu terytorialnego
3. obywatelstwo polskie
4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

II. WYMAGANIA DODATKOWE:
1. znajomość przepisów prawnych z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym,  o podatkach i opłatach lokalnych, Ordynacja podatkowa
2. umiejętność obsługi komputera

 

III. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
1. sporządzanie wymiaru podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych
2.  sporządzanie wymiaru podatku od środków transportowych
3. prowadzenie ewidencji podatników podatku od nieruchomości i środków transportowych
4. prowadzenie rejestrów wymiarowych, decyzji przypisowych i odpisowych
5. opracowywanie decyzji w sprawie ulg, odroczeń, rozłożenia na raty lub umorzeń podatkowych, przygotowywanie materiałów dowodowych w celu wydania decyzji
6. wprowadzanie zmian geodezyjnych w zakresie podatku od nieruchomości
7. wydawanie zaświadczeń dotyczących spraw na zajmowanym stanowisku.
8. przeprowadzanie na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza kontroli podatkowych
9. sporządzanie projektów uchwał Rady, zarządzeń Burmistrza, wszelkich sprawozdań,  analiz dotyczących zajmowanego stanowiska


IV. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU:
1. miejsce pracy znajduje się w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, przy wejściu do budynku oraz wewnątrz budynku znajdują się schody, budynek nie jest wyposażony w windę,
2. praca wymaga kontaktu z komórkami organizacyjnymi Urzędu, ma charakter biurowy,
3. praca w pełnym wymiarze czasu pracy z wykorzystaniem sprzętu komputerowego.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wynosił co najmniej 6 %.

V. DOKUMENTY NIEZBĘDNE:
1. wypełniony kwestionariusz osobowy
2. kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy.
3. kserokopie dokumentów o posiadanym wykształceniu.
4. podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
5. podpisane  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. podpisana  klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2016 r. poz. 922”


VI. DOKUMENTY DODATKOWE:
1. list motywacyjny.
2. CV
3. Kserokopie zaświadczeń ukończonych kursów, szkoleń.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
 Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego , osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie ul. Dąbska 17, pokój nr 10 - sekretariat, I piętro, lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO MŁ. REFERENTA” w terminie do dnia 21.08.2017 r., do godz. 15.00. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane .
 W Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie, pokój nr 10 - sekretariat, I piętro, oraz na stronie BIP Urzędu www.bip.klodawa.wlkp.pl  można pobrać druk kwestionariusza osobowego.
 Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie ogłoszona w BIP Urzędu www.bip.klodawa.wlkp.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie do dnia 31.08.2017 r.
Z osobami tymi Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z zakresu :
1. informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych,
2. posiadanej wiedzy na temat samorządu gminnego,
3. posiadanej wiedzy z zakresu zadań określonych w pkt III.
O terminach rozmów kandydaci będą powiadomieni telefonicznie.

 

Kłodawa, 11.08.2017 r.

                                                      pełniąca funkcję
                                                     Burmistrza Kłodawy

                                                      /-/ Dorota Galus

Załączniki

kwestionariusz osobowy (42.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Batorowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Batorowicz
Data wprowadzenia:2017-08-11 15:06:17
Opublikował:Marcin Batorowicz
Data publikacji:2017-08-11 15:14:54
Ostatnia zmiana:2017-08-11 15:14:56
Ilość wyświetleń:204

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij