Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie

Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji inwestycji „Zielona Kraina – Etap I” przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kłodawie.

 

Kłodawa 8.06.2018 r.RZP 2220.3.2018ZAPYTANIE OFERTOWE


Burmistrz Kłodawy zwraca się z zapytaniem ofertowym wykonania robót budowlanych polegających na realizacji inwestycji „Zielona Kraina – Etap I” przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kłodawie.


1. Przedmiot zamówienia: Zakres robót obejmuje roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, krawężniki i obrzeża, nawierzchnie chodników i wjazdu, podbudowa pod nawierzchnię, montaż urządzeń odwadniających, zakup i montaż urządzeń (ławki, stojaki na rowery, brama wjazdowa).

Zakres robót oraz szacunkową ilość przedstawia przedmiar robót stanowiący załącznik do zapytania. Wskazane są oględziny obiektu przed złożeniem oferty. Załączony przedmiar należy traktować jako przykładowy i może być modyfikowany przez oferenta. W wycenie ofertowej należy uwzględnić dodatkowe koszty przewidziane do poniesienia przez Oferenta, a nie uwzględnione w przedmiarze robót:

- organizacja pomieszczeń socjalnych dla pracowników

- wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych,

- roboty porządkowe na placu budowy,

- zabezpieczenie pod względem BHP i p.-poż.

- wykonanie barier zabezpieczających

- zaopatrzenie w energię elektryczną i wodę

Wycenę wskazanych robót towarzyszących można uwzględnić w dodatkowych pozycjach kosztorysu lub uwzględnić w kosztach ogólnych kosztorysu, który w formie uproszczonej należy dołączyć do oferty.


2. Termin realizacji zamówienia: zakończenie robót nie później niż 1.09.2018 r.

3. Kryteria oceny ofert: najniższa cena – 100 %

4. Oceny wypełniania kryteriów dokonuje się poprzez porównanie oferty badanej do oferty najkorzystniejszej w ramach danego kryterium.

5. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA ” (Załącznik Nr 1).

Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Do oferty należy załączyć

podpisany wzór umowy, który stanowił będzie akceptację warunków umowy.

6. Miejsce, sposób złożenia oferty:

Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa – w formie pisemnej (w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA - RZP.2220.3.2018

Nie otwierać przed 20.06.2018 r. przed godz. 10:00.

7. Do zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.Pełniąca Funkcję Burmistrza Kłodawy

/-/ Dorota Galus


Załączniki

D.00.00.00. Wymagania_ogólne (125.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D.01.01.01.11 Roboty pomiarowe (46.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D.01.02.01.Karczowanie drzew (30.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D.01.02.04.Rozbiórka elementow dróg (33.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D.02.01.01.13 Roboty ziemne (39.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D.02.01.01.13 Wykonanie wykopów (37.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D.03.02.01.02.Wykonanie studzienek wpustowych fi_500 (44.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D.03.03.01.Przykanaliki (45.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D.04.01.01.11 Koryto pod nawierzchnie (52kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D.04.06.01.01 Podbudowa betonowa (57.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D.05.03.23.Nawierzchnia jezdni z bkb (56.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D.07.01.01.Oznakowanie poziome (50.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D.07.02.01 Oznakowanie pionowe (44.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D.08.01.01. Krawężniki betonowe (72.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D.08.02.02 Chodniki z b.k.b (42.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D.08.03.01. Obrzeża betonowe (55.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
D.08.05.01 ścieki (65.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ETAP I Plan Sytuacyjny rys 1a (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
karta-techniczna-park-linowy-acrobat-17-AV9076-metal-standard (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Plan Sytuacyjny projekt zagodpodarowania działki rys nr 1 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pola standard do minigolfa 1-6 (229.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt zagospodarowania (390kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar robót ETAP I SP2 w Kłodawie (86.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przekroje normalne rys nr 3 (624.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rzędne rys nr 2 (827.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SST str.tytułowa Zielona kraina. (52.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Szczegóły-Pole do gry w minigolfa rys nr 4 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Tabela elementów rozliczeniowych (64.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zielona Kraina Etap I (19.1kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Prętkiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Prętkiewicz
Data wprowadzenia:2018-06-08 15:05:01
Opublikował:Łukasz Prętkiewicz
Data publikacji:2018-06-08 15:08:42
Ostatnia zmiana:2018-06-11 08:27:38
Ilość wyświetleń:259

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij