Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie

Kolorowy pasek

Podatek o d środków transportowych - informacje ogólne

Podatnicy są zobowiązani

-   składać w terminie do dnia 15 lutego deklaracje na podatek od środków transportowych na
    dany rok podatkowy, sporządzone według ustalonego wzoru na formularzu DT-1 wraz z 
    załącznikiem DT-1/A, a jeśli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni 
    od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku
-   odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na 
    powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub na zmianę miejsca zamieszkania, 
    lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17 - Referat Podatków i Opłat Lokalnych, pok.nr2

Termin i sposób załatwiania

Podatnicy są zobowiązani wpłacać obliczony w deklaracji podatek - bez wezwania - przelewem na rachunek Urzędu lub gotówką w kasie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych tekst jednolity z 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.)
Uchwała Nr. 367/2009 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Uchwała Nr. XIX/99/2015 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 07 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwalę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.Inne informacje

- obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
  w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
  a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia
  miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty,
- obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po
  miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie
  okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego
  pojazdu z ruchu,
- w przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek
  podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło
  przeniesienie własności,
- obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został
  wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu
  tego pojazdu z ruchu,

    Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.
    Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

1. po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest
    w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
- w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,
- do dnia 15 września danego roku - II rata,

2. od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od
    dnia powstania obowiązku podatkowego.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Załączniki

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U z 2015r. poz. 2025) (413.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Aleksandra Kupińska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Aleksandra Kupińska
Data wprowadzenia:2008-11-20 14:40:35
Opublikował:Aleksandra Kupińska
Data publikacji:2008-11-28 09:46:28
Ostatnia zmiana:2018-01-08 15:39:53
Ilość wyświetleń:1833

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij