Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie

Kolorowy pasek

Ogłoszenie Burmistrza Kłodawy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa.

O G Ł O S Z E N I E

B U R M I S T R Z A  K Ł O D A W Y

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa.

 

 

         Na podstawie art.17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art.39 ust.1, art.40 i art.41 w związku z art.46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zm.)  i uchwały Nr XIV/84/2011 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 września 2011 r

z a w i a d a m i a m

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa obejmującego tereny działek o nr ewidencyjnym: 152 położonej w Pomarzanach, działki nr 154/3 położonej w miejscowości Łążek oraz działek nr 151/5 i 152/4 w Krzykosach gm. Kłodawa. 

Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony w dniach od 27.02.2013 r. do 20.03.2013r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, w pok. Nr 21 w godz. od 900 do 1400.

         Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.03.2013r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie, w sali posiedzeń nr 19 o godz. 1000.

         Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu może wnieść uwagi.  Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia planu. 

                                     

                                                                                     Burmistrz Kłodawy

                                                                                   /-/ Robert Olejniczak

 

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Prętkiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Prętkiewicz
Data wprowadzenia:2013-02-19 08:45:53
Opublikował:Łukasz Prętkiewicz
Data publikacji:2013-02-19 08:49:01
Ostatnia zmiana:2013-02-19 08:49:03
Ilość wyświetleń:1405

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij