Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Sprawozdanie Komendanta Gminnego o działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kłodawa za 2018r.

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska

NIEOBECNI (1)
Janusz Łopaciński


Głosowanie zakończono w dniu: 18 lipca 2019, o godz. 11:07

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2019-07-18 14:51:06