Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą "Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Kłodawa-Etap VII".

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Głosowanie zakończono w dniu: 18 lipca 2019, o godz. 11:12

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2019-07-18 14:52:54