Zamknij okno Drukuj dokument

Decyzja stwierdz. brak potrzeby przeprow. oceny oddział. na środowisko dla plan. przeds. polegającego na: "Budowie stacji paliw płynnych i LPG na działkach o nr ewid. 379 i 378 wraz z budynkiem obsługi stacji w miejscowości Cząstków gmina Kłodawa"

Symbol:
RZP-OS.6220.11.2013

Wydział:


Podstawa prawna:
1. art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.);
2. art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4), art. 84, art. 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227);
3. § 3 ust. 1 pkt 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.)


Opłaty:
opłata skarbowa - 205 zł

Termin odpowiedzi:


Jednostka odpowiadająca:
Burmistrz Kłodawy

Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Uwagi:


Dokumenty

Załączniki

wykaz-decyzja (47.7kB)    

Metadane

Źródło informacji:Piotr Chojnacki
Data utworzenia:2013-08-27 12:32:45
Wprowadził do systemu:Piotr Chojnacki
Data wprowadzenia:2013-08-27 12:32:45
Opublikował:Piotr Chojnacki
Data publikacji:2013-08-27 12:38:53
Ostatnia zmiana:2013-08-27 12:39:06
Ilość wyświetleń:930