Zamknij okno Drukuj dokument

Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi w m. Rycerzew

Symbol:
RZP-OS.6220.4.2014

Wydział:


Podstawa prawna:
1. art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.);
2. art. 63 ust. 1, ust. 2 art. 65 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn.zm.);
3. § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.)


Opłaty:


Termin odpowiedzi:


Jednostka odpowiadająca:
Burmistrz Kłodawy

Tryb odwoławczy:
Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie

Uwagi:


Dokumenty

Załączniki

obwieszczenie o wydanym postanowieniu (2.3MB)    
wykaz-postanowienie (44.3kB)    

Metadane

Źródło informacji:Piotr Chojnacki
Data utworzenia:2014-05-27 14:08:42
Wprowadził do systemu:Piotr Chojnacki
Data wprowadzenia:2014-05-27 14:08:43
Opublikował:Piotr Chojnacki
Data publikacji:2014-05-27 14:23:08
Ostatnia zmiana:2014-05-27 14:23:21
Ilość wyświetleń:958