Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy w Kłodawie, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza: