Zamknij okno Drukuj dokument

OGŁOSZENIE BURMISTRZA KŁODAWY o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Kłodawa

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust.1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t .j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Kłodawie uchwał: Uchwały Nr XXXIV/202/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. oraz Uchwały Nr XXXV/209/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w Gminie Kłodawa obejmujących wybrane działki w obrębach: Bierzwienna Długa Kolonia, Bierzwienna Długa Wieś, Cząstków, Dąbrówka, Dębina, Dzióbin, Głogowa, Wólka Czepowa, Łążek, Okoleniec, Rgielew, Rysiny, Kłodawa, Zbójno.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych zmian planów miejscowych.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, ulica Dąbska 17, 62-650 Kłodawa, w terminie do dnia 29 marca 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Prętkiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Prętkiewicz
Data wprowadzenia:2017-03-06 07:57:48
Opublikował:Łukasz Prętkiewicz
Data publikacji:2017-03-06 08:00:05
Ostatnia zmiana:2017-03-07 14:29:37
Ilość wyświetleń:989