Zamknij okno Drukuj dokument

Zarzadzenia Burmistrza Klodawy wydane w 2018 roku

odstąpiono od wydania zarządzenia nr 11/2018

Załączniki

Zarządzenie nr 001 2018 z 02.01.2018 w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie (383kB)    
Zarządzenie nr 002 2018 z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie powołania członków Zespołu ds. Rewitalizacji Gminy Kłodawa na lata 2017- 2023, wyznaczenia Koordynatora realizacji „Programu Rewitalizacji dla Gminy Kłodawa na lata 2017- 2023” oraz ustalenia zas (247kB)    
Zarządzenie nr 003 2018 z 05.01.2018 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa (1.4MB)    
Zarządzenie nr 004 2018 z 05.01.2018 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiacych własność Gminy Kłodawa (463.7kB)    
Zarządzenie nr 005 2018 z 05.01.2018 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiacych własność Gminy Kłodawa (458kB)    
Zarządzenie nr 006 2018 z 11.01.2018 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych wielkości planów finansowych jednostek na rok 2018 (934.8kB)    
Zarządzenie nr 006 2018 załącznik nr 01 (2.8MB)    
Zarządzenie nr 006 2018 załącznik nr 02 (268.2kB)    
Zarządzenie nr 006 2018 załącznik nr 03 (260.9kB)    
Zarządzenie nr 006 2018 załącznik nr 04 (233.2kB)    
Zarządzenie nr 006 2018 załącznik nr 05 (229.5kB)    
Zarządzenie nr 006 2018 załącznik nr 06 (272.4kB)    
Zarządzenie nr 006 2018 załącznik nr 07 (4.6MB)    
Zarządzenie nr 006 2018 załącznik nr 08 (962.1kB)    
Zarządzenie nr 006 2018 załącznik nr 09 (947.5kB)    
Zarządzenie nr 006 2018 załącznik nr 10 (910.6kB)    
Zarządzenie nr 006 2018 załącznik nr 11 (473.9kB)    
Zarządzenie nr 006 2018 załącznik nr 12 (1.6MB)    
Zarządzenie nr 006 2018 załącznik nr 13 (223.2kB)    
Zarządzenie nr 006 2018 załącznik nr 14 (305.4kB)    
Zarządzenie nr 006 2018 załącznik nr 15 (400.3kB)    
Zarządzenie nr 007 2018 z 11.01.2018 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Dębinie stanowiącej własność Gminy Kłodawa (915.2kB)    
Zarządzenie nr 008 2018 z 16.01.2018 w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego (404kB)    
Zarządzenie nr 009 2018 z 16.01.2018 w sprawie umorzenia części należności głównej oraz rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego (499.8kB)    
Zarządzenie nr 010 2018 z 16.01.2018 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Kłodawie (461.8kB)    
Zarządzenie nr 012 2018 z 30.01.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2017 rok (432.8kB)    
Zarządzenie nr 013 2018 z 31.01.2018 w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Kłodawa oraz ustalenia stawki za dzierżawę (569.2kB)    
Zarządzenie nr 014 2018 z 12.02.2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej w drodze bezprzetargowej (652.1kB)    
Zarządzenie nr 015 2018 z 15.02.2018 w sprawie ustalenia planu kontroli zarządzczej w Urzędzie Miasta i Gminy Kłodawa oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłodawa (367.7kB)    
Zarządzenie nr 016 2018 z 19.02.2018 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa (346.9kB)    
Zarządzenie nr 017 2018 z 20.02.2018 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego w budynku usytuowanym na nieruchomości położonej we wsi Luboniek nr 80 (688.9kB)    
Zarządzenie nr 018 2018 z 20.02.2018 w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie (11.9MB)    
Zarządzenie nr 019 2018 z 22.02.2018 w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego (323.1kB)    
Zarządzenie nr 020 2018 z 23.02.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2018 rok (156.3kB)    
Zarządzenie nr 021 2018 z 28.02.2018 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa (341.4kB)    
Zarządzenie nr 022 2018 z 28.02.2018 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa (352.2kB)    
Zarządzenie nr 023 2018 z 28.02.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (1.2MB)    
Zarządzenie nr 024 2018 z 28.02.2018 w sprawie użyczenia jednostce OSP w Lubońku samochodu pożarniczego (...) (306.5kB)    
Zarządzenie nr 025 2018 z 19.03.2018 w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu opłat za dostawę ciepła (323.9kB)    
Zarządzenie nr 026 2018 z 19.03.2018 w sprawie umorzenia części należności głównej oraz rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego (355.7kB)    
Zarządzenie nr 027 2018 z 19.03.2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 1 im. Jana Brzechwy w Kłodawie (1.1MB)    
Zarządzenie nr 028 2018 z 21.03.2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Kłodawie (736.5kB)    
Zarządzenie nr 029 2018 z 22.03.2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej położonej w Kłodawie (643.4kB)    
Zarządzenie nr 030 2018 z 23.03.2018 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa i wieloletniej prognozy finansowej za 2017 rok (29.5MB)    
Zarządzenie nr 031 2018 z 23.03.2018 w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego (316.2kB)    
Zarządzenie nr 032 2018 z 26.03.2018 w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Kłodawa oraz ustalenia stawki za dzierżawę (620.7kB)    
Zarządzenie nr 033 2018 z 26.03.2018 w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Kłodawa oraz ustalenia stawki za dzierżawę (571.8kB)    
Zarządzenie nr 034 2018 z 26.03.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2018 rok (513.5kB)    
Zarządzenie nr 035 2018 z 03.04.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2018 rok (320.7kB)    
Zarządzenie nr 036 2018 z 10.04.2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Przedszkola Nr 1 im. Jana Brzechwy w Kłodawie (312.2kB)    
Zarządzenie nr 037 2018 z 16.04.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie za 2017 rok (4.5MB)    
Zarządzenie nr 038 2018 z 16.04.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2018 rok (318.5kB)    
Zarządzenie nr 039 2018 z 25.04.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2018 rok (333.1kB)    
Zarządzenie nr 040 2018 z 26.04.2018 w sprawie użyczenia jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodawie samochodu specjalnego pożarniczego lekkiego marki Ford Ranger (247.2kB)    
Zarządzenie nr 041 2018 z 09.05.2018 w sprawie wniesienia wkładu finansowego na podwyższony kapitał zakładowy spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu (245kB)    
Zarządzenie nr 042 2018 z 09.05.2018 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa (1.1MB)    
Zarządzenie nr 043 2018 z 10.05.2018 w sprawie ogłoszenia otwartgo konkursu ofert na wykonanie w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (2.4MB)    
Zarządzenie nr 044 2018 z 10.05.2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w zakładzie budżetowym Gminy Kłodawa i powołaniu komisji inwentaryzacyjnej (280.8kB)    
Zarządzenie nr 045 2018 z 10.05.2018 w sprawie zlecenia kontroli finansowej w zakładzie budżetowym Gminy Kłodawa (333.7kB)    
Zarządzenie nr 046 2018 z 10.05.2018 w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie (261.8kB)    
Zarządzenie nr 047 2018 z 16.05.2018 w sprawie oddania do korzystania części działki (...) na której znajduje się plac targowy (581.2kB)    
Zarządzenie nr 048 2018 z 16.05.2018 w sprawie umorzenia wierzytelności z tytułu opłaty za dzierżawę gruntu (300kB)    
Zarządzenie nr 049 2018 z 18.05.2018 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Kłodawa za 2018 (7.6MB)    
Zarządzenie nr 050 2018 z 18.05.2018 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji (504.8kB)    
Zarządzenie nr 051 2018 z 22.05.2018 w sprawie umorzenia należności głównej wierzytelności z tytułu najmu lokalu socjalnego (301.7kB)    
Zarządzenie nr 052 2018 z 23.05.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (294.7kB)    
Zarządzenie nr 053 2018 z 23.05.2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (275.1kB)    
Zarządzenie nr 054 2018 z 24.05.2018 w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości gruntowej położonej w Górkach (266.8kB)    
Zarządzenie nr 055 2018 z 29.05.2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie (253.5kB)    
Zarządzenie nr 056 2018 z 30.05.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (1.9MB)    
Zarządzenie nr 057 2018 z 30.05.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2018 rok (939.3kB)    
Zarządzenie nr 058 2018 z 07.06.2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego przy wyborze ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (373.5kB)    
Zarządzenie nr 059 2018 z 12.06.2018 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego (...) (638.4kB)    
Zarządzenie nr 060 2018 z 22.06.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2018 rok (544.5kB)    
Zarządzenie nr 061 2018 z 22.06.2018 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego przy wyborze ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (342.8kB)    
Zarządzenie nr 062 2018 z 22.06.2018 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (478.5kB)    
Zarządzenie nr 063 2018 z 26.06.2018 w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego (279.4kB)    
Zarządzenie nr 064 2018 z 27.06.2018 w sprawie lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa (352.8kB)    
Zarządzenie nr 065 2018 z 29.06.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2018 rok (512.9kB)    
Zarządzenie nr 066 2018 z 05.07.2018 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Kłodawa (690.2kB)    
Zarządzenie nr 067 2018 z 13.07.2018 w sprawie powołania dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie (269.4kB)    
Zarządzenie nr 068 2018 z 13.07.2018 w sprawie zasad udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych 9 (...) (2) (2.5MB)    
Zarządzenie nr 069 2018 z 13.07.2018 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego położonego w Kłodawie ul. Boh. Września 9 (652.7kB)    
Zarządzenie nr 070 2018 z 13.07.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa (595.1kB)    
Zarządzenie nr 071 2018 z 13.07.2018 w sprawie zakresu przedsięwzięć w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP dla zagrożeń cyberprzestrzeni w ramach przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania (459.4kB)    
Zarządzenie nr 072 2018 z 30.07.2018 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Bierzwienna Długa Wieś (287.5kB)    
Zarządzenie nr 073 2018 z 31.07.2018 w sprawie zbycia w drodze sprzedaży mienia ruchomego Gminy Kłodawa (238.5kB)    
Zarządzenie nr 074 2018 z 01.08.2018 w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu najmu lokalu socjalnego (310.2kB)    
Zarządzenie nr 075 2018 z 01.08.2018 w sprawie określenia stawki czynszu za wynajem lokalu użytkowego (286.8kB)    
Zarządzenie nr 076 2018 z 02.08.2018 w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie miasta Kłodawy (1MB)    
Zarządzenie nr 077 2018 z 02.08.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2018 rok (597.9kB)    
Zarządzenie nr 078 2018 z 16.08.2018 w sprawie zbycia w drodze sprzedaży mienia ruchomego Gminy Kłodawa (227.5kB)    
Zarządzenie nr 079 2018 z 17.08.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa (683.9kB)    
Zarządzenie nr 080 2018 z 17.08.2018 w spawie przekazania Szkole Podstawowej Nr 2 obiektu Miasteczka ruchu drogowego (230.7kB)    
Zarządzenie nr 081 2018 z 17.08.2018 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kłodawa za I półrocze 2018 (22.7MB)    
Zarządzenie nr 082 2018 z 23.08.2018 w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół podstawowych i przedszkola gminy Kłodawa (336.9kB)    
Zarządzenie nr 083 2018 z 23.08.2018 w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dyrektorom szkół podstawowych i przedszkola gminy Kłodawa (364kB)    
Zarządzenie nr 084 2018 z 23.08.2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu cyfrowego wizyjnego na terenie Kłodawy (1.9MB)    
Zarządzenie nr 085 2018 z 31.08.2018 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 1 im. Jana Brzechwy w Kłodawie (262.8kB)    
Zarządzenie nr 086 2018 z 04.09.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa (608.3kB)    
Zarządzenie nr 087 2018 z 17.09.2018 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie (530.5kB)    
Zarządzenie nr 088 2018 z 20.09.2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej w drodze bezprzetargowej (639.5kB)    
Zarządzenie nr 089 2018 z 20.09.2018 w sprawie powołania i zapewnienia działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w Gminie Kłodawa (2.1MB)    
Zarządzenie nr 090 2018 z 20.09.2018 w sprawie utworzenia, wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego (1.4MB)    
Zarządzenie nr 091 2018 z 26.09.2018 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kłodawa (419.9kB)    
Zarządzenie nr 092 2018 z 28.09.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2018 rok (744.4kB)    
Zarządzenie nr 093 2018 z 18.10.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2018 rok (1.2MB)    
Zarządzenie nr 094 2018 z 26.11.2018 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2019-2043 (13.6MB)    
Zarządzenie nr 095 2018 z 26.11.2018 w sprawie projektu budżetu gminy Kłodawa na 2019 rok (32.4MB)    
Zarządzenie nr 096 2018 z 26.11.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2018 rok (1MB)    
Zarządzenie nr 097 2018 z 29.11.2018 w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego - pomocy dydaktycznych (...) (2.6MB)    
Zarządzenie nr 098 201 8z 29.11.2018 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Kłodawie (...) (385.5kB)    
Zarządzenie nr 099 2018 z 4.12.2018 w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Kłodawy (266.4kB)    
Zarządzenie nr 100 2018 z 10.12.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2018 rok (1.1MB)    
Zarządzenie nr 102 2018 z 17.12.2018 w sprawie określenia terminu i miejsca wyborów sołtysów, członków rad sołeckich i członków rad osiedli (...) (1.3MB)    
Zarządzenie nr 103 2018 z 21.12.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2018 rok (455.7kB)    
Zarządzenie nr 104 2018 z 27.12.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kłodawa na 2018 rok (659.5kB)    

Metadane

Źródło informacji:Marcin Batorowicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Batorowicz
Data wprowadzenia:2018-01-04 07:32:58
Opublikował:Marcin Batorowicz
Data publikacji:2018-01-04 07:36:34
Ostatnia zmiana:2019-02-14 11:36:09
Ilość wyświetleń:4482