Ww. trzymiesięczny okres rozliczeniowy upływa w dniu:

– 21 stycznia 2019 r. dla komitetów wyborczych biorących udział w pierwszej turze wyborów,

– 4 lutego 2019 r. dla komitetów wyborczych biorących udział w drugiej turze wyborów.

Pełnomocnicy finansowi komitetów wyborczych, które brały udział w wyborach do rad gmin / rad powiatów składają sprawozdania finansowe. Pełnomocnicy finansowi komitetów wyborczych, które brały udział w wyborach do rad gmin / rad powiatów oraz w wyborach wójtów / burmistrzów / prezydentów miast składają łączne sprawozdania finansowe.

W załączeniu przekazuję obowiązujące wzory sprawozdań finansowych, a także wykazy rodzajów dokumentów, jakie należy do nich załączyć.

– Załącznik nr 1 – Sprawozdanie finansowe.

– Załącznik nr 2 – Wykaz rodzajów dokumentów,

      jakie należy załączyć do sprawozdania finansowego.

– Załącznik nr 3 – Łączne sprawozdanie finansowe.

– Załącznik nr 4 – Wykaz rodzajów dokumentów,

      jakie należy załączyć do łącznego sprawozdania finansowego.