Poniżej podajemy link do strony internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodaki Wodnej w Poznaniu, na której umieszczane są informacje o programie priorytetowym CZYSTE POWIETRZE

http://www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze/