Straż Miejska w Kłodawie jest jednostka organizacyjną gminy utworzoną na podstawie Zarządzenia Burmistrza Kłodawy.

Teren działania Straży Miejskiej stanowi obszar gminy Kłodawa.
Siedzibą Straży Miejskiej jest budynek przyul. Jagiełły 2 w Kłodawie.

Tel. 63 273 02 55
E-mail: strazmiejska@klodawa.wlkp.pl