p.o. komendanta
Jarosław Ciepliński

Strażnicy
Dariusz Kołucki
Sylwester Adamczyk