Burmistrz Kłodawy zarządza przeprowadzenie konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/124/2019 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok".  Konsultacje społeczne będą przeprowadzone w terminie od 17.06.2020r. do 02.07.2020r. Uwagi, opinie i propozycje do konsultowanego projektu można zgłaszać osobiście na adres Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17, lub e-mail: urzad@klodawa.wlkp.pl.