Dyrektor: Marzena Jankowska

mjankowska@cuw.klodawa.eu

Główny księgowy: Wioletta Gawrysiak

wgawrysiak@cuw.klodawa.eu

Księgowy: Sylwia Lichman

slichman@cuw.klodawa.eu

 
Księgowy: Anna Michalak

Referent ds. płac: Katarzyna Urbaniak

Inspektor ds. administracyjnych: Iwona Wawrzyniak

iwawrzyniak@cuw.klodawa.eu

Inspektor ds. administracyjnych: Agnieszka Stegienta

astegienta@cuw.klodawa.eu