Burmistrz Kłodawy uprzejmie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową na terenie Gminy Kłodawa na konsultacje w sprawie projektu "Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok".


Projekt programu znajduje się na dole strony w sekcji: Załączniki. Spotkanie odbędzie się w piątek 22 października 2021 roku o godz. 14:15 w  Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie (sala nr 19, II piętro).

Uwagi, opinie i propozycje do konsultowanego dokumentu można zgłaszać do dnia 26 października 2021r. do godz. 15:30, na załączonym formularzu, osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17 lub drogą elektroniczną: e-mail: urzad@klodawa.wlkp.pl

W/w uwagi, opinie i propozycje można składać również podczas spotkania.