Zamknij okno Drukuj dokument

Udostępnienie rejestru wyborców

Symbol:
SO

Wydział:
Referat administracyjno-organizacyjny

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
(Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360)
• (Art. 11, ust. 11)
Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
(Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1056)
• (Art. 11, ust. 11)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze.
(Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 388)
• (Art. 9, ust. 1)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze.
(Dz. U. z 2007 r. Nr 235, poz. 1733)
• (Art. 9, ust. 1)


Opłaty:
Nie pobiera się

Termin odpowiedzi:
Niezwłocznie – na wniosek osoby uprawnionej do wglądu

Jednostka odpowiadająca:
Stanowisko ds. Obywatelskich

Tryb odwoławczy:
Wyjaśnienie: Każdy może wnieść do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, a w szczególności w sprawie: pominięcia wyborcy w rejestrze, wpisania do rejestru osoby, która nie ma prawa wybierania, niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru, ujęciu w rejestrze osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy. Reklamację wnosi się pisemnie lub ustnie do protokołu (art. 15 ust. 1 i 2 ustawy).

Uwagi:
Miejsce złożenia dokumentów:

Stanowisko ds. Obywatelskich
Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie
ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa
tel. (63) 273 06 22 wew. 126

Wniosek on-line:
https://epuap.gov.pl/
Strona główna / Katalog usług / Lista usług / WOJ. WIELKOPOLSKIE / Powiat kolski / Kłodawa (miasto) / Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie / Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców.


Dokumenty
  • Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców (wymagany)


Załączniki

Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców (81.2kB)    

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Prętkiewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Prętkiewicz
Data wprowadzenia:2009-04-28 12:47:59
Opublikował:Łukasz Prętkiewicz
Data publikacji:2009-04-28 13:10:59
Ostatnia zmiana:2017-11-07 10:07:07
Ilość wyświetleń:1736