• 1. Dyżur członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłodawie odbywa się podczas posiedzenia w każdą pierwszą środę miesiąca w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie w sali nr 19  w  godzinach 15:30- 17:00.
  • 2. Porad udziela również:
    Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień
    62-600 Koło
    ul. PCK 8
    tel./fax: 63 261 07 07