1. Szurgociński Piotr - Przewodniczący

2. Augustyniak Przemysław

3. Krysztofowicz Paweł

4. Matczak Wojciech

5. Chmielecka Małgorzata

6. Witczak Ryszard

7. Nowak Paweł

8. Godlewski Zdzisław

9. Tomasik Teresa

10.Ogorzelski Mirosław

11. Woźniewicz Irena

12.Grządziela Włodzimierz

13. Pecyna Amelia

14. Krawczyk Michał

15. Przyborowski Kazimierz