HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Obowiązujący od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

 

I. POSESJE JEDNORODZINNE - plik do pobrania harmonogramów w formacie pdf, dla poszczególnych rejonów znajduje się w załączniku na dole strony.

REJON M-01

ULICE: Cegielniana, Makowa, Dzwonkowa, Chabrowa, Rumiankowa, Traktorowa, Rolnicza, Krańcowa, Kolska, Bierzwieńska, Słowackiego, Mickiewicza, Toruńska, Przedecka, Warszawska (od Bierzwieńskiej do Przedeckiej), Poznańska, Dolna, Polna, Zagórnicka, Własna, Wspólna, Wąska

REJON M-02

ULICE: Warszawska (od Przedeckiej do Pl. Wolności), Kard. Wyszyńskiego, Łęczycka,
Pl. Wolności, Kościelna, Krępa, Targowa, Nowa, Ogrodowa, Krótka, Stodólna, Wiejska

REJON M-03

ULICE: Włocławska, Szkolna, Sędziwoja z Czechla, Ak. Krakowskiej, Grzegorza z Sambora, St. Staszica, A. Rustejki Pińkiewicza, Spółdzielcza, Harcerska, Strażacka, Sportowa,
E. Orzeszkowej, B. Prusa, W. Broniewskiego, J. Tuwima, S. Żeromskiego, M. Dąbrowskiej,
Z. Herberta. WIEŚ: Cząstków

REJON M-04

ULICE: Dąbska, Gruntowa, Łąkowa, Lipowa, Klonowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Wrzosowa, Różana, Barbary, Wiśniowa, Czereśniowa, Morelowa, Brzoskwiniowa, Malinowa, Akacjowa, Jaworowa, Jasna, Zielona, Niezłomnych, Zawodnia, Al. 1000-lecia,
Al. 1 Maja, Powstańców Wlkp., Wyżynna, Św. Ducha, Witanowskiego, 11-go Listopada

REJON W-01

WIEŚ: Bierzwienna Długa Kolonia, Bierzwienna Długa, Leszcze, Janczewy

REJON W-02

WIEŚ: Górki, Pomarzany Fabryczne, Dąbrówka, Krzykosy

REJON W-03

WIEŚ: Tarnówka, Luboniek, Bierzwienna Krótka, Słupeczka, Okoleniec

REJON W-04

WIEŚ: Podgajew, Rycerzew, Wólka Czepowa, Straszków, Straszkówek, Rgielew

REJON W-05

WIEŚ: Rysiny, Rysiny Kolonia, Korzecznik, Dzióbin, Kęcerzyn

REJON W-06

WIEŚ: Głogowa, Dębina, Kobylata, Łążek, Zbójno

 

II. POSESJE WIELOLOKALOWE
 
a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Odbiór odpadów w każdy czwartek tygodnia. W przypadku, gdy czwartek jest dniem ustawowo wolnym od pracy, odbiór odpadów odbywa się w dzień poprzedni tj. w środę.

b) Popiół

Odbiór odpadów w miesiącach: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, wrzesień, październik, listopad, grudzień – w pierwszą środę miesiąca. W przypadku, gdy środa jest dniem ustawowo wolnym od pracy, odbiór odpadów odbywa się w dzień poprzedni tj. we wtorek.

c) Bioodpady

Odbiór odpadów:

- w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik – w każdą środę tygodnia,

- w miesiącach: listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec – w pierwszą środę miesiąca.
W przypadku, gdy środa jest dniem ustawowo wolnym od pracy, odbiór odpadów odbywa się w dzień poprzedni tj. we wtorek.

d) Papier; szkło; metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe

 

 

 

Miesiąc

 

Termin odbioru 1)

 

I termin

(Dzień miesiąca)

 

II termin

(Dzień miesiąca)

Styczeń

11 i 12

25 i 26

Luty

8 i 9

22 i 23

Marzec

8 i 9

22 i 23

Kwiecień

12 i 13

26 i 27

Maj

10 i 11

24 i 25

Czerwiec

14 i 15

28 i 29

Lipiec

12 i 13

26 i 27

Sierpień

9 i 10

23 i 24

Wrzesień

6 i 7

20 i 21

Październik

4 i 5

18 i 19

Listopad

8 i 9

22 i 23

Grudzień

6 i 7

20 i 21

1) Zamawiający dopuszcza odbiór odpadów w pierwszym lub drugim dniu lub w oba dni łącznie tak, aby odebrać cały asortyment odpadów selektywnie zbieranych w wyznaczonym terminie.

W I terminie – papier; szkło; metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe.

W II terminie – papier; metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe.