Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie za 2018r.

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Janusz Łopaciński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard Szubert, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska

NIEOBECNI (1)
Barbara Wiśniewska


Głosowanie zakończono w dniu: 25 kwietnia 2019, o godz. 11:10

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2019-07-05 08:54:10