Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłodawa oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku.

ZA: 12, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (12)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Janusz Łopaciński, Grzegorz Siwiński, Ryszard Szubert, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska

PRZECIW (1)
Anna Michalak

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Krystyna Kacprzak

NIEOBECNI (1)
Barbara Wiśniewska


Głosowanie zakończono w dniu: 25 kwietnia 2019, o godz. 11:24

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2019-07-05 08:56:27