Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości.

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Adam Chmiel , Marzanna Chuchro, Barbara Frątczak, Ryszard Frątczak, Edyta Główczyńska, Krystyna Kacprzak, Katarzyna Kalinowska, Krzysztof Krusiński, Janusz Łopaciński, Anna Michalak, Grzegorz Siwiński, Ryszard Szubert, Barbara Wiśniewska, Paweł Witkowski, Aneta Zielińska


Głosowanie zakończono w dniu: 25 kwietnia 2019, o godz. 12:03

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2019-07-05 09:30:36