Na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011r. nr 209 poz. 1243)   Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie udostępnia swoje usługi dla osób słabo słyszących oraz głuchych za pomocą następujących środków wspierających komunikowanie: