Zarządzenie 23, 44, 87, 93 -  odstąpiono od wydania