Plan zagospodarowania przestrzennego dostępny jest w portalu mapowym gminy Kłodawa: http://klodawakolska.e-mapa.net/ zaznaczając w drzewie warst (1): Zagospodarowanie przestrzenne (2) i warstę planu (3)

  • MPZP 1 dla miasta Kłodawa
  • MPZP 2 dla terenu gminy Kłodawa

 

Uchwała Nr 272/01 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 5 czerwca 2001 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planuzagospodarowania przesterzennego wybranych terenów na obszarze miasta Kłodawa

Uchwała Nr 272/01 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 5 czerwca 2001 r. w  sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów na obszarze gminy Kłodawa

Uchwała Nr 325/01 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kłodawa

Uchwała Nr 326/2001 Rady Miejskie w Kłodawie z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa