Lokalizacja

Nr pokoju

Nr telefonu wew.

E-mail

  RATUSZ MIEJSKI W KŁODAWE pl. WOLNOŚCI 16

63 24 10 320

 
 

PARTER

 

 

 

KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO

     
 

Monika Kubiak

1 63 24 10 320

mkubiak@klodawa.wlkp.pl

 

SPRAWY OBYWATELSKIE I WOJSKOWO-OBRONNE

   

 

 

Marcin Batorowicz

 1

63 24 10 320

mbatorowicz@klodawa.wlkp.pl

  URZĄD MIASTA I GMINY W KŁODAWIE      
 

PARTER

 

632730622

 

 

PUNKT INFORMACYJNY

 

 

punkt@klodawa.wlkp.pl

 

Agnieszka Kołucka

punkt

 107

 akolucka@klodawa.wlkp.pl

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI I ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

     
  Aleksandra Charuba

 1

102

 acharuba@klodawa.wlkp.pl

 

PODATEK ROLNY

 

 

 

 

Aleksandra Kupińska

2

103

akupinska@klodawa.wlkp.pl

 

Kamila Miedzińska

2

103

kmiedzinska@klodawa.wlkp.pl

 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

     
 

Małgorzata Jędrzejczak

3

 104

mjedrzejczak@klodawa.wlkp.pl

 

KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA

   

 

 

Izabela Witczak

3

 104

iwitczak@klodawa.wlkp.pl

 

KASA

   

 

 

Elżbieta Golanowska

4

105

egolanowska@klodawa.wlkp.pl

 

KADRY i PŁACE

   

 

 

Aneta Chróścielska

5

 106

achroscielska@klodawa.wlkp.pl

  REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I ROLNICTWA

 

 

 

 
 

GOSPODARKA LOKALAMI

     
 

 Aneta Sędziak

7

125

asedziak@klodawa.wlkp.pl
 

GOSPODARKA GRUNTAMI I ROLNICTWO

 

 

 

 

Katarzyna Zwolińska

7

126

kzwolinska@klodawa.wlkp.pl

 

I PIĘTRO

 

 

 

 

SEKRETARZ GMINY

   

 

   

8

108

 

  BURMISTRZ KŁODAWY      
   Piotr Michalak

9

109

 

 

SEKRETARIAT

   

 

 

Malwina Majkowska

 10

101

mmajkowska@klodawa.wlkp.pl

 

ZASTĘPCA BURMISTRZA

 

 

 

 

Katarzyna Hamiga

11

110

khamiga@klodawa.wlkp.pl

 

KIEROWNIK REFERATU ADMINISTRACJI I KADR

 

 

 

 

Izabela Nowak

12

111

inowak@klodawa.wlkp.pl

 

OŚWIATA

   

 

 

Ewa Pierzgalska

 13

112

epierzgalska@klodawa.wlkp.pl

 

KULTURA I SPORT

 

 

 

 

Piotr Stegienta

 13

 112

pstegienta@klodawa.wlkp.pl

  PROMOCJA, STRAŻE,  ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 

 

 

 

Anna Rybicka

14a

129

arybicka@klodawa.wlkp.pl

 

SPRAWY ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNE

     
 

Agata Nowak

14

113

anowak@klodawa.wlkp.pl

 

BIURO RADY

 

 

rada@klodawa.wlkp.pl

 

Krystyna Rzetelska

 15

 114

krzetelska@klodawa.wlkp.pl

 

II PIĘTRO

 

 

 

 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

 

 

 

 

18

117

 

SALA POSIEDZEŃ

19

 

 

 

KIEROWNIK REFERATU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH,INWESTYCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

 

 

 

Monika Michalak

20

118

mmichalak@klodawa.wlkp.pl

 

INWESTYCJE/ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

 

 

 

 

Jacek Ogorzelski

21

119

jogorzelski@klodawa.wlkp.pl

 

DROGOWNICTWO

     
 

Monika Smakowska

21

119

msmakowska@klodawa.wlkp.pl

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

 

 

 

 

Donata Antczak

23

120

dantczak@klodawa.wlkp.pl

 

Agnieszka Bielak

23

120

abielak@klodawa.wlkp.pl

 

SKARBNIK GMINY

 

 

 

 

Grzegorz Dzięgielewski

24

121

gdziegielewski@klodawa.wlkp.pl

 

KSIĘGOWOŚĆ

     
 

Dorota Krajewska

22

124

dkrajewska@klodawa.wlkp.pl

 

Dominika Pietrzak

22

124

dpietrzak@klodawa.wlkp.pl

 

Monika Antczak

22

124

mantczak@klodawa.wlkp.pl

 

KIEROWNIK REFERATU FINANSÓW

 

 

 

 

Aneta Kwiatkowska

25

116

akwiatkowska@klodawa.wlkp.pl

 

INFORMATYK

 

 

 

 

Łukasz Prętkiewicz

26

122

lpretkiewicz@klodawa.wlkp.pl

 

STRAŻ MIEJSKA

 ul. Władysława Jagiełły 2

63 27 30 255

 strazmiejska@klodawa.wlkp.pl

  komendant   63 27 30 255

strazmiejska@klodawa.wlkp.pl

  Jarosław Ciepliński      
  strażnicy   63 27 30 255  
 

Dariusz Kołucki

 

 

 

  Sylwester Adamczyk