Zarządzenie nr 43,78, 90 oraz 99 - odstąpiono od wydania