PLAN GOSPODARKI ODPADAMI dla gmin będących członkami Związku Międzygminnego „Kolski Region Komunalny” na okres 2004-7 z perspektywą 2012 (projekt) zweryfikowany, uwzględniający uwagi Gmin i Starostwa oraz zaopiniowany postanowieniem Zarządu Województwa Wielkopolskiego.