w sprawie powiadomienia stron postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg gminnych nr G495034 Krzykosy – Tarnówka – Bierzwienna Długa oraz nr G495036 Krzykosy - Nicpoń”