Informujemy, że cztery Uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie dotyczące  regulacji rynku sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Kłodawa zostały zatwierdzone oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa  Wielkopolskiego. Wszystkie Uchwały wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym, wobec czego zaczną obowiązywać od 
dnia 9 października 2018 r.