Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 

Na podstawie art. 83b ust. 4 ustawy o ochronie przyrody udostępnia się poniżej formularz wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, który zgodnie z art. 83b ust. 3 przedmiotowej ustawy można złożyć w formie dokumentu elektronicznego.

Jednocześnie informuje się, że formularz wniosku  elektronicznego (odpowiednio wypełniony) należy złożyć za pośrednictwem platformy EPUAP (profilem zaufanym itp.)