Wyniki wyborów 2019 do Sejmu RP okręgu nr 37 i Senatu RP w okręgu 93 z gminy Kłodawa

wybory2019

 

Wyniki wyborów 2019 do Sejmu RP w okręgu 37 z gminy Kłodawa

Wyniki wyborów 2019 do Senatu RP w okręgu 93 z gminy Kłodawa

Frekwencja wyborcza