Kłodawa, dnia 29 sierpnia 2023 r.O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Kłodawy ogłasza nabór wniosków w ramach programu priorytetowego pod nazwą
„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”
dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W celu skorzystania z dofinansowania należy złożyć wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami
w terminie
od 18 września 2023 r. do 29 września 2023 r. Wniosek można złożyć osobiście
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie albo za pośrednictwem operatora pocztowego lub
ePUAP. Wzór wniosku oraz Regulamin dofinansowania dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy
w Kłodawie, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej -
http://bip.klodawa.wlkp.pl/.
Kompletne wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu (limit odpadów objętych
dofinansowaniem).


Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie, zobowiązany jest wskazać we wniosku dokładną ilość odpadów (w kg), w podziale na następujące frakcje: odpady z folii rolniczej, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania/worki typu Big Bag. Przedmiotowe odpady muszą być przygotowane do zbiórki poprzez oczyszczenie z wszelkich
pozostałości produktów rolniczych czy gleby oraz posegregowane i odpowiednio zabezpieczone,
w szczególności przed rozwianiem.


W ramach realizacji przedsięwzięcia nie kwalifikowane koszty zbierania odpadów bezpośrednio
od rolników - rolnicy we własnym zakresie zobowiązani są je dostarczyć do miejsca zbiórki, tj. do Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie, ul. Cegielniana 15, 62-650 Kłodawa.

Planowany termin zbiórki: 09.10.2023 r.:

- godz. 8.00-9.00 – sołectwo: Bierzwienna Dł. Kol., Bierzwienna Dł.Wieś, Bierzwienna Krótka;

- godz. 9.00-10.00 – sołectwo: Cząstków, Dąbrówka, Dębina, Dzióbin;

- godz. 10.00-11.00 – sołectwo: Głogowa, Górki, Janczewy, Kobylata;

- godz. 11.00-12.00 – sołectwo: Krzykosy, Korzecznik, Leszcze;

- godz. 12.00-13.00 – sołectwo: Luboniek, Łążek, Łubno, Okoleniec;

- godz. 13.00-14.00 – sołectwo: Podgajew, Pomarzany Fabryczne, Rgielew;

- godz. 14.00-15.00 – sołectwo: Rysiny Kolonia, Rycerzew, Słupeczka;

- godz. 15.00-16.00 – sołectwo: Tarnówka, Wólka Czepowa, Zbójno.


Odbiór odpadów rolniczych będzie możliwy wyłącznie od rolników, którzy złożyli przedmiotowy wniosek w trakcie trwania naboru (w limicie objętym dofinansowaniem).


Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis/pomoc de minimis w rolnictwie.


Wszelkie informacje o zbiórce odpadów rolniczych można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy
w Kłodawie, pok. 23 lub pod nr telefonu
63 27 30 622, wew. 120.

Burmistrz Kłodawy

/-/ Piotr Michalak