Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią przekazujemy Państwu informacje na temat aktualnie prowadzonych prac związanych z budową sieci gazowej na terenie naszej gminy.

Prace te prowadzone są przez firmę Tel – Gaz Polska sp. z o.o. z Gostynina. Zgodnie z opracowaną dokumentacją Spółka posiada pozwolenie na budowę I etapu, tj. na budowę głównych magistrali gazociągu. W trakcie opracowywania są kolejne lokalizacje sieci gazowej, o których będziemy Państwa informować.

Spółka Tel-Gaz Polska Sp. z o.o. przewiduje zakończenie budowy sieci objętych w/w projektamiw terminie 3 lat.

Osoby i firmy zainteresowane podłączeniem do sieci gazowej w latach 2021-2023 mogą pobrać kwestionariusz i wysłać na adres poczty elektronicznej wykonawcy:  biuro@tel-gazpolska.pl

 

 Złożenie kwestionariusza umożliwi pracownikowi firmy TEL- GAZ Polska Sp. z o.o. nawiązanie kontaktu w celu omówienia szczegółów procedury przyłączenia.