Numer sprawy:
OS. 7625 – 02 / 08

Data założenia:
2008-04-09

Temat:
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na : – budowie przyłącza linii energetycznej kablowej SN i słupa energetycznego, drogi dojazdowej z placem manewrowym oraz jednej wolno stojącej elektrowni wiatrowej na działkach nr 27/5, 27/4, 16 ( zjazd z drogi ) położonych w obrębie miejscowości Głogowa gmina Kłodawa.

Status sprawy:
Sprawa zakończona

Uwagi:
Wniosek firmy WINDPROJECT Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 20, 88 – 100 Inowrocław o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na : – budowie przyłącza linii energetycznej kablowej SN i słupa energetycznego, drogi dojazdowej z placem manewrowym oraz jednej wolno stojącej elektrowni wiatrowej na działkach nr 27/5, 27/4, 16 ( zjazd z drogi ) położonych w obrębie miejscowości Głogowa gmina Kłodawa.