Numer sprawy:
OS. 7625 – 18 / 07

Data założenia:
2008-01-10

Temat:
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na :budowie sieci wodociągowej w miejscowości Janczewy, gm. Kłodawa

Status sprawy:
Sprawa zakończona

Uwagi: