Burmistrz Miasta i Gminy w Kłodawie

Kłodawa, dnia 22 listopada 2021 r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY
O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

 

 

1. Podstawa prawna:
Art. 22 ust. 1 pkt. 1 i 4 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1371)

2. Nazwa i adres organizatora:
Gmina Kłodawa
ul. Dąbska 17
62-650 Kłodawa

3. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:
Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

4. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych, na których wykonywane będą przewozy:
a) rodzaj transportu: publiczny transport zbiorowy – transport drogowy (autobusowy)
b) określenie linii komunikacyjnych: przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Gminy Kłodawa na następujących liniach: nr 3009063501U Krzykosy – Łążek, nr 3009063503U Krzykosy – Kłodawa, nr 3009063507U Kłodawa – Dzióbin, nr 3009063932U Dąbrówka – Kłodawa, nr 3009063933U Luboniek – Kłodawa

5. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:
Styczeń 2022 r.

6. Przewidywany okres trwania umowy:
12 miesięcy, tj. od 01.01.2022 r do 31.12.2022 r.

7. Zmiana informacji:
Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1371) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.,

8. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:
- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie bip.klodawa.wlkp.pl
- tablica ogloszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie