Pamiętaj o obowiązku złożenia deklaracji źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, który upływa 30 czerwca 2022 r.


Jesteś właścicielem lub zarządcą budynku mieszkalnego lub niemieszkalnego, w których znajduje się źródło ciepła? Pamiętaj o obowiązku złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, który upływa 30 czerwca 2022 r.


ZOSTAŁO TYLKO 6 MIESIĘCY!


    • deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania
    • deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.


Art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 554 ze zm.) nałożył na właścicieli budynków mieszkalnych i użytkowych wyposażonych w źródła ciepła (piece grzewcze, pompy, paliwa gazowe itd.) o mocy nie większej niż 1 MW obowiązek składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz lokalach i budynkach niemieszkalnych. Wobec tego od 1 lipca 2021 r. ww. właściciele (posiadacze) nieruchomości są zobowiązani do złożenia ww. deklaracji. W przypadku nowopowstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw. W przypadku budynków już istniejących właściciele (posiadacze) nieruchomości będą mieli 12 miesięcy.
Druki deklaracji dostępne są również w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie lub na stronie internetowej urzędu klodawa.eu


Formularz A – budynki i lokale mieszkalne
Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne


Przedmiotową deklarację po jej uprzednim wypełnieniu należy dostarczyć osobiście bądź drogą pocztową do Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie. Deklarację można również wypełnić elektronicznie w CEEB korzystając w szczególności z profilu Zaufanego.
Źródło: https://www.gunb.gov.pl/