Numer sprawy:
ISK/OS.7625 - 11/09

Data założenia:
2009-12-08

Temat:
„Budowa dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 900 kW każda, zlokalizowanych na działkach 204 i 205 położonych w miejscowości Dębina, gm. Kłodawa"

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi:
Inwestor - Osoba Fizyczna