Dziennik Ustaw dostępny jest pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl.