Każdy ROLNIK,
który chce odzyskać część
pieniędzy wydanych na olej napędowy
używany do produkcji rolnej powinien:

zbierać faktury VAT i

• w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r.
złożyć do Burmistrza Kłodawy odpowiedni wniosek

wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu

oleju napędowego w okresie

od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.,
• w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.
złożyć do Burmistrza Kłodawy odpowiedni wniosek

wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu

oleju napędowego w okresie
od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.
w ramach kwoty zwrotu podatku określonej na 2022 r.
Zwrot podatku akcyzowego w 2022 r. wynosić będzie:
- 110 zł x ilość ha użytków rolnych
- 40 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
rolnik zobowiązany jest zwrócić się z wnioskiem do ARiMR o wydanie
informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie
Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2022 r. w przypadku pierwszego wniosku
1 - 31 października 2022 r. w przypadku drugiego wniosku
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku
albo gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie

Burmistrz Kłodawy
/ - / Piotr Michalak