RZP-OS.7021.6.10.2022

Kłodawa, dnia 26 października 2022 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY
O ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

 

 

1. Podstawa prawna:

Art. 22 ust. 1 pkt. 1 i 4 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 oraz art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1343).

 

2. Nazwa i adres organizatora:

Gmina Kłodawa

ul. Dąbska 17

62-650 Kłodawa

 

3. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

 

4. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych, na których wykonywane będą przewozy:

a) rodzaj transportu: publiczny transport zbiorowy – transport drogowy (autobusowy)

b) określenie linii komunikacyjnych: przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Gminy Kłodawa na następujących liniach: nr 3009063501U Krzykosy – Łążek, nr 3009063503U Krzykosy – Kłodawa, nr 3009063507U Kłodawa – Dzióbin,
nr 3009063932U Dąbrówka – Kłodawa, nr 3009063933U Luboniek – Kłodawa

 

5. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:

Styczeń 2023 r.

 

6. Przewidywany okres trwania umowy:

12 miesięcy, tj. od 01.01.2023 r do 31.12.2023r.

 

7. Zmiana informacji:

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1343) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.,

 

8. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie bip.klodawa.wlkp.pl

- tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie

 

Sprawę prowadzi: Donata Antczak, UMiG w Kłodawie Referat Zamówień Publicznych, Inwestycji i Ochrony Środowiska

Tel. 63 27 30 622, wew.120