Burmistrz Kłodawy zaprasza podmioty posiadające tytuł prawny do władania obiektem wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 tej ustawy, zainteresowane uzyskaniem dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, na spotkanie informacyjne, które obędzie się 18 stycznia br. o godzinie 13.00 w sali nr 19 Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie.