Tablica informacyjna:

 
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ


„Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności
publicznej na liniach nr: 3009063501U, 3009063503U, 3009063507U,
3009063932U, 3009063933U".

DOFINANSOWANIE: 102 066,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 121 458,54 ZŁ

WKŁAD WŁASNY: 19 392,54 ZŁ

OKRES REALIZACJI ZADANIA: 2023 R.

  Celem projektu jest organizacja, zarządzanie i planowanie rozwoju
publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej 5 linii w
gminnych przewozach pasażerskich na obszarze Gminy Kłodawa. Dzięki
funkcjonującym liniom komunikacyjnym mieszkańcy Gminy Kłodawa będą mogli
dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół oraz placówek
zdrowia .